Nieuw onderzoek naar het effect van Brain Blocks op stress binnen families

Recent is de Vrije Universiteit van Amsterdam een nieuw onderzoek gestart naar het effect van Brain Blocks op stress binnen gezinnen met een kind met autisme. Voor dit onderzoek zijn meerdere evaluaties van belang.

Online vragenlijst therapeuten/behandelaars

Ten eerste is er een online vragenlijst ontwikkeld. Deze is specifiek bedoeld voor behandelaars en therapeuten die Brain Blocks in de praktijk toepassen bij kinderen met autisme. Voldoet u hieraan, dan zouden wij u vriendelijk willen vragen de vragenlijst in te vullen. Eerst zal worden gevraagd naar uw werkzaamheden en de manier waarop u Brain Blocks toepast. Vervolgens zal u worden gevraagd een inschatting te maken van het stressniveau binnen gezinnen waarbij u Brain Blocks toepast of heeft toegepast. Dit zal worden gedaan met behulp van verschillende domeinen die geassocieerd worden met stress binnen gezinnen.

Het doel van de vragenlijst is een algemeen beeld te creëren van het effect van Brain Blocks op stress binnen families. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden blijven vertrouwelijk en zullen anoniem worden verwerkt.

Onderstaand vindt u de link naar de vragenlijst.

https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8cRpNUQU02qCv8p

Ook is het mogelijk onderstaande QR-code te scannen om de vragenlijst te starten.

Vragenlijsten en interviews ouders van kinderen met autisme

De andere twee evaluaties van het effect van Brain Blocks op stress richten zich op de ouders van kinderen met autisme. De evaluaties zijn gesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief deel.

Voor het kwantitatieve deel wordt gezocht naar gezinnen die binnenkort met Brain Blocks gaan beginnen. Op drie momenten zal bij de ouders een vragenlijst worden afgenomen die een inschatting maakt van het stressniveau binnen het gezin. Deze drie momenten zijn: voordat er begonnen wordt met Brain Blocks, na één therapeutische sessie met Brain Blocks en zes weken na de start met Brain Blocks.

Voor het kwalitatieve deel wordt gezocht naar gezinnen die al langere tijd met Brain Blocks werken. Door middel van een interview met de ouders zullen de achterliggende redenen van de (mogelijk) veranderde stressniveaus in kaart worden gebracht.

Mocht u geïnteresseerd zijn te helpen bij het benaderen van ouders die in aanmerking komen voor het kwantitatieve en/of het kwalitatieve deel van het onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar brainblocksonderzoek@gmail.com. Via deze weg kunt u ook vragen om meer informatie over het onderzoek.