Bevoegdheid

Werken met de Brain Blocks interventie mag alleen indien de professional geschoold is dus in het bezit is van een Brain Blocks certificaat. Het werken met Brain Blocks zonder de opleiding gevolgd te hebben is strafbaar en vastgelegd in het auteursrecht en beeldrecht. Wij behouden ons het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke aanbieder die ten onrechte gebruik maakt van de Brain Blocks interventie of de indruk wekt in het bezit te zijn van een Brain Blocks certificaat.

Brain Blocks in trainingen

Alleen In Beweging/Brain Blocks is bevoegd om de cursus Brain Blocks aan te bieden en doceren! Ook het Brain Blocks materiaal wordt exclusief uitgegeven door In Beweging/Brain Blocks. Professionals die de cursus hebben afgerond mogen geen collega’s opleiden om met Brain Blocks te werken. Dit is schending van het auteursrecht!

Brain Blocks mag wel gebruikt worden als onderdeel van een training om door middel van de interventie meer inzicht te geven in autisme. Het heeft dan een informatieve doelstelling! Het verzoek is dit duidelijk te vermelden en Brain Blocks dan niet in de titel van de informatieve training te gebruiken om verwarring te voorkomen!

Sociale media

Brain Blocks mag niet zonder toestemming van de auteur gepubliceerd worden. Het filmen van de interventie en plaatsen op sociale media waaronder Youtube, Facebook en andere media is niet toegestaan. Met regelmaat controleren wij deze sociale media en nemen indien nodig gepaste stappen!

Gebruik van het Brain Blocks logo en illustraties

Het gebruik van het Brain Blocks logo en Brain Blocks illustraties is alleen toegestaan na toestemming van de auteur. Dien uw verzoek in door een mail te sturen. Ook het gebruik van zelfgemaakt foto’s van Brain Blocks beelden vallen hieronder!