Cursusprogramma

De Brain Blocks-cursus bestaat uit drie lesdagen om professionals op te leiden in het werken met Brain Blocks en wordt op een post-HBO denkniveau aangeboden. De cursus wordt afgesloten met het schrijven van een ambassadeursverslag waarin de deelnemers komen tot een reflectie op hun handelen en inzichtelijk maken hoe ze hun geleerde vaardigheden uit de cursus vorm geven in de praktijk.

De eerste lesdag staat in het kader van psycho-educatie over autisme. De tweede lesdag wordt Brain Blocks als communicatiemiddel ingezet en in de derde lesdag Brain Blocks als therapeutische interventie. In de praktijk kunnen de manieren van werken uit deel I tot III complementair en gemixt ingezet worden.

Voorheen konden de cursusdagen apart van elkaar worden gevolgd. Dit is niet meer mogelijk. De tweede en derde cursusdag kunnen nog wel worden gevolgd echter uitsluitend voor deelnemers die de eerste dag al hebben gevolgd. Deelnemers die alleen dag I hebben gevolgd dienen de dagen II en III nog te volgen. Deelnemers die dag I en II al hebben gevolgd kunnen zich nog wel apart inschrijven voor dag III.

Overzicht kosten 

OmschrijvingDuurKosten per persoon
Prijzen per 01-01-2019
Cursus (dag I - II - III)20 uur€ 480,-
Cursusdagen II + III14 uur€ 320,-
Cursusdag III7 uur€ 160,-
Supervisiedag7 uur€ 160,-
Supervisie2 uur€ 150,-
Supervisie3 uur€ 100,-

De totaalprijs van de cursus is exclusief Brain Blocks doos/pocket versie en lunch, inclusief reader deel II en III, vaardigheidsplannen na deel I en II, begeleiding bij ambassadeursverslag (alle deelnemers sluiten af met een ambassadeursverslag) en gratis vermelding van ambassadeurs op onze website (indien gewenst). De kosten voor de cursus zijn vrijgesteld van BTW.

Accreditatie

De Brain Blocks cursus is geaccrediteerd. Klik hier om te kijken bij welke organisaties je accreditatiepunten aan kunt vragen.

Cursusdag I – Basis 

De eerste lesdag heeft als doel deelnemers met Brain Blocks te introduceren. Deze dag zet stapsgewijs de werkwijze om Brain Blocks in te zetten als psycho-educatie over autisme uiteen en heeft relatief veel kaders ten opzichte van de werkwijze in deel II communicatie en deel III therapeutisch werken. Deze lesdag heeft de volgende opzet:

 • Er wordt gestart met een introductie van Brain Blocks aan de hand van een PowerPoint presentatie. Gevolgd door een video waarin Brain Blocks in de praktijk te zien is.
 • Vervolgens worden de voorwaarden voor het gebruiken van Brain Blocks besproken.
 • Daarna volgt de uitleg van het eerste hoofdstuk die door de deelnemers in kleine groepjes geoefend wordt. De nadruk ligt op het maken van de juiste beelden aangevuld en ondersteund met de juiste taal.
 • Vervolgens wordt hoofdstuk vijf en zes van de handleiding behandeld.

Na afloop zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden van Brain Blocks en kan Brain Blocks als psycho-educatie over autisme worden ingezet. Er moet echter rekening worden gehouden met zelfstudie en oefentijd van minimaal 15 uur. De stappen voor de zelfstudie en oefenstappen worden na de workshop gegeven door middel van een vaardigheidsplan!

Duur lesdag 1: 6 uur

Cursusdag II – Communicatie

De tweede lesdag staat in het kader van Brain Blocks als communicatiemiddel. De interventie staat dan los van het al dan niet hebben van een diagnose. De kaders die in deel I geleerd zijn worden verruimd en losgelaten. De inbreng van de cliënt wordt meer leidend en er wordt gewerkt vanuit een communicatie stappenplan. Brain Blocks wordt dan flexibel en creatief ingezet waarbij verschillende communicatiestappen houvast geven aan de werkwijze. Brain Blocks deel II is een dag waarin de deelnemers vanuit theoretische kaders gesuperviseerd vaardigheden oefenen aan de hand van hun eigen ingebrachte casuïstiek.

 • Wat is je ervaring ten opzichte van Brain Blocks? Wat is je vraag of inbreng voor deze dag?
 • Goed contact. Wat is dat en hoe bouw je dit op? Hoe weet je dat je geen goed contact hebt?
 • Een overeenkomst. Kun je starten met psycho-educatie? Hoe weet je dat?
 • Welke doelen zijn haalbaar? Hoe weet je dat? (interactiestructuren)
 • Hoe met associatie of dissociatie werken met Brain Blocks?
 • Hoe begeleid je de cliënt naar zijn doeltoestand? Aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
 • Wat is de hindernis? Hoe scherper de hindernis bepaald wordt hoe beter de interventie geplaatst kan worden.
 • Welke interventies zijn er?

Ook na deze workshop is er minimaal 15,5 uur oefen- en integratietijd nodig. De stappen voor de zelfstudie en oefenstappen worden na de workshop gegeven door middel van een vaardigheidsplan!

Duur lesdag 2: 7 uur

Cursusdag III – Therapeutisch werken met Brain Blocks

De derde dag staat het therapeutisch werken met Brain Blocks centraal. Het gaat hierbij om het procesmatig therapeutisch begeleiden van cliënten. Belangrijke basisvoorwaarden en fundamentele vaardigheden zijn reeds in deel II aan bod geweest, waarna in deel III een verdieping aangeboden wordt. Naast het werken aan eigen vaardigheden wordt een fasebeschrijving van het therapeutisch proces geïntroduceerd om houvast te geven. Tijdens deze lesdag komt tevens het thema ‘grenzen’ aan bod waarbij we de Brain Blocks-werkwijze uitbreiden aan de hand van ‘het lijf’ en een ‘ik- ander visualisatie’.

We starten de dag met ervaringen en vragen uit de praktijk. Om te vervolgen met het onderstaande programma:

 • Procesvoorbeelden uit de praktijk
 • De fases van procesmatig werken met Brain Blocks
 • Belang van de begeleider als instrument.
 • Oefenmoment
 • Komen tot grensbewustzijn / lichaamsbewustwording als voorbereiding op therapeutisch werken.
 • Grenzen nader bekeken.
 • Praktijkvoorbeelden werken met grensvisualisaties.
 • Sessie in de groep
 • Oefenmoment
 • Afsluiting

Ook na deze lesdag is er minimaal 15,5 uur oefen- en integratietijd nodig.

Duur lesdag 3: 7 uur

Voor data en locaties, klik hier.

Alle benodigde oefenmaterialen zijn tijdens de cursus aanwezig.

Toetsing/ Ambassadeursverslag

De toetsing bestaat uit het schrijven van het ambassadeursverslag. De deelnemer maakt inzichtelijk dat de geleerde vaardigheden in de praktijk toegepast kunnen worden en op welke wijze aan de hand van een reflectieverslag. Het inzichtelijk maken van onderbouwde keuzes is hierbij van belang. Verder wordt er een reflectie op het de eigen competenties gevraagd. Voor het schrijven van dit verslag ontvangt de deelnemer de handleiding ambassadeursverslag. Hierin staat beschreven waar het reflectieverslag moet voldoen. Het verslag wordt beoordeeld met een voldoende/ onvoldoende. Wanneer het verslag met een voldoende wordt beoordeeld volgt er een vermelding op de Brain Blocks website (indien de deelnemer dit zelf ook wil) en ontvangt de deelnemer zijn/haar certificaat voor de cursus.

Bij een onvoldoende geven we op onderbouwde wijze aan wat nog niet voldoende is. Vervolgens vragen we om een nadere uitwerking, een toelichting of verdieping. Indien nodig adviseren we een supervisietraject bij een van onze trainers.

Supervisiedag Brain Blocks

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en begeleiders die de cursus gevolgd hebben.
Op deze dag is er ruimte om:
• vaardigheden te oefenen,
• een casus uit te werken.
• vragen te stellen.
• een update te ontvangen van de laatste ontwikkelingen.

Deze dag wordt gebruikt om een verdieping te geven in een bepaald thema. Hierbij kun je denken aan; de logische niveaus van ‘Bateson’, systemisch werken, relationele ontwikkeling etc. De theorie wordt dan gekoppeld aan de praktijk. Op die manier wordt meer diepgang en onderbouwing aan je handelen te geven.

Duur: 1 dag van 7 uur

Voor data en locaties, klik hier.

Supervisie

Wil je graag persoonlijk of in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers supervisie krijgen over het werken met Brain Blocks en heb je de cursus  inmiddels gevolgd? Dat kan. Je wordt persoonlijk begeleid door een van onze trainers waarbij je jouw persoonlijke vragen in kunt brengen. Tevens wordt je persoonlijk begeleid in het vaardig worden in Brain Blocks.

De duur van een individuele sessie is 2 uur.

Bij een groep tot 4 deelnemers is de duur van een sessie 3 uur.

Voor aanmelding of meer informatie stuur ons een mail!