De Brain Blocks cursus is geaccrediteerd bij de volgende instanties:

SKJ 

De opleiding is geaccrediteerd door het SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals. Deelnemers ontvangen 55 punten voor de gehele cursus. Ook deelnemers die eerder deel I en/of II hebben gevolgd en nu de overige dag(en) van de cursus afronden ontvangen deze punten.

Register Vaktherapie

De opleiding is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie. Deelnemers ontvangen 30 punten voor de gehele cursus. Of de cursus ook door alle, bij de SRVB (kandidaat)geregistreerde, vaktherapeuten kan worden ingevoerd, hangt af van de datum waarop de kandidaatsfase of herregistratiefase voor hen is ingegaan.